Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marcel Callo

Marcellus Callo

19. března, připomínka
Postavení:laik, mučedník Katolické akce
Úmrtí:1945

ŽIVOTOPIS

Narodil se 6. 12. 1921 do dělnické rodiny v Remeši ve Francii. Jako horlivý katolík se zapojil do skupiny Křesťanské dělnické mládeže Francie a brzy se stal jejím vedoucím. Usiloval o to, aby co nejvíc chlapců přiváděl k víře a ke svátostem. Byl pomocníkem při nádražní misii, když na začátku II. světové války začalo být mnoho Francouzů odváženo na nucené práce do Německa. Tehdy se rozhodl, že s nimi půjde dobrovolně do německého lágru, aby mezi nimi udržoval a posiloval víru. Rok pracoval ve zbrojovce v Zella-Mehlis a založil skupinu Katolické akce. V dubnu 1944 byl kvůli své víře zatčen gestapem a převezen do rakouského koncentračního tábora v Mauthausenu, kde byl následujícího roku ve věku 23 let utýrán k smrti.

Zanechal spis "Jak musí být člověk apoštolem." Blahořečen byl v říjnu 1987, v rámci biskupské synody o úloze laiků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Iosephus, sponsus Virginis Mariæ (první pol.I. stol.); Sibyllina Biscossi (1367); Marcellus Callo (1945); Ioannes, abbas Parranen (c. IV); Isnardus de Chiampo (1244); Andreas Gallerani (1251); Ioannes Buralli de Parma (1289); Marcus de Marchio de Montegallo (1496); Narcissus Turchan, 1942

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.