Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Augustin Pak Chŏng-wŏn, a pět druhů

Augustinus Pak Chŏng-wŏn et V socii: Petrus Hong Pyŏng-ju, Magdalena Son So-byŏg, Agatha Yi Kyŏng-i, Maria Yi In-dŏg, Agatha Kwŏn Chin-i

31. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:1840

ŽIVOTOPIS

Zde si připomínáme dva muže a čtyři ženy, všichni byli laici z arcidiecéze Soul v Jižní Koreji. Za zločin jim bylo dáváno šíření křesťanské víry, které od roku 1802 bylo zákonem zakázáno pod trestem smrti. Všech 6 osob bylo proto 31. 1. 1840 v Dangkogae u Soulu popraveno, až na jednu udušenou, setnutím hlavy.

Podle vyjádření papeže Jana Pavla II. při pastorační návštěvě Koreje podstoupili smrt proto, že měli za samozřejmé, že je třeba poslouchat více Boha než mocné tohoto světa. V této souvislosti je papež zároveň svatořečil 6. 5. 1984 ve skupině 103 mučedníků.

Těch 103 mučedníků oslavujících Boha má společně liturgicky slavenou památku 20. 9. a martyrologium je ještě jednotlivě připomíná v den jejich smrti, který je výročním dnem jejich vstupu do nebe.

Dnes, 31. 1. jsou to:

Augustin Pak Chŏng-wŏn narozený v roce 1793, který se oženil a stal se katechetou.

Petr Hong Pyŏng-ju narozený v roce 1799 v Sosan, Chungcheong-do se také stal katechetou.

Magdaléna Son So-byŏg, která se narodila v roce 1802 v Soulu a stala se vdanou ženou, vyznávající svou víru slovy i příkladem života.

Agáta Yi Kyŏng-in, která se narodila v roce 1814 poblíž Soulu jako dcera Augustina Yi Kwang-hon (+ 24. 5. 1839) a Barbary Kwŏn Hui (+ 3. 9. 1839). Oba rodiče byli sťati. Agáta byla ve vězení v Dangkogae u Soulu udušena.

Maria Yi In-dŏg, která se narodila v roce 1819. Když byla pro víru sťata, bylo jí teprve 20 let.

Agáta Kwŏn Chin-i, která se narodila v roce 1820 v Soulu. Provdala se a brzy poté byla pro lásku ke Kristu sťata.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Bosco (1888); Victorinus, Victor, Nicephorus, Claudius, Diodorus, Serapion et Papias, m. Corinthi (asi 250); Metranus (asi 249); Cyrus et Ioannes, m. Alexandriæ (s. IV.); Geminianus, ep. Mutinen. (s. IV.); Abraham, ep. Arbelen (345); Iulius, presb. (s. IV. in.); Marcella, vidua romana (410); Mædhoc seu Aidanus (asi 626); Waldus (s. VII.); Eusebius, eremita (884); Ludovica Albertoni (1533); Franciscus Xaverius Maria Bianchi (1815); Augustinus Pak Chŏng-wŏn et V socii: Petrus Hong Pyŏng-ju, Magdalena Son So-byŏg, Agatha Yi Kyŏng-i, Maria Yi In-dŏg, Agatha Kwŏn Chin-i (1840); Ludovicus Talamoni (1926); Candelaria a Sancta Iosepha /Susana/ Paz Castillo Ramirez (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.