Světci k nám hovoří...


sv. Madok či Aidan

Mædhoc seu Aidanus

31. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 626

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 558 do vznešené rodiny údajně v historické provincii Connachta v Irsku. O místě narození jsou uváděny i odlišné názory a celý životní příběh tohoto světce z Ferns je prostoupený mnoha legendárními vyprávěními o zázracích počínaje znameními hned po jeho početí.

Madok jako chlapec byl zajat a stal se rukojmím nejvyššího irského krále Ainmuire mac Sétnai, panujícího v letech 566 až 569. Poté co se dostal ze zajetí, uprchl z Irska do Walesu ve Velké Británii. Zde určitou dobu žil a vzdělával se u pozdějšího světce Davida (pam. 1. 3.) v klášteře v Menevia*.

V legendách je popisováno, že za tohoto pobytu se ho neúspěšně pokusili zabít. David ho zachránil a potom poslal zpět do Irska, kde ve Ferns blízko pobřežního města Wexford založil prestižní klášter. Jeho aktivní činnost, ctnosti, mezi nimiž vynikala velká askeze jeho života a snad i pověst o jeho skutečných zázracích vedly brzy k tomu, že v roce 580 zde byl jmenován prvním biskupem.

Udává se, že je mu připisováno také založení klášterů v dnešním Waterfordu a dalšího v Limericku. Jedním z jeho atributů se staly včely. Zázraků, které jsou mu připisovány, je tolik, že se k nim nedá spolehlivě vyjadřovat.

POZNÁMKA

*"Menevia" je uváděno jako římský název pro „St David's“. Současné uspořádání diecéze Menevia (dřívějšího apoštolského vikariátu Walesu) pokrývá oblast přibližně starověké biskupské správy sv. Davida.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Bosco (1888); Victorinus, Victor, Nicephorus, Claudius, Diodorus, Serapion et Papias, m. Corinthi (asi 250); Metranus (asi 249); Cyrus et Ioannes, m. Alexandriæ (s. IV.); Geminianus, ep. Mutinen. (s. IV.); Abraham, ep. Arbelen (345); Iulius, presb. (s. IV. in.); Marcella, vidua romana (410); Mædhoc seu Aidanus (asi 626); Waldus (s. VII.); Eusebius, eremita (884); Ludovica Albertoni (1533); Franciscus Xaverius Maria Bianchi (1815); Augustinus Pak Chŏng-wŏn et V socii: Petrus Hong Pyŏng-ju, Magdalena Son So-byŏg, Agatha Yi Kyŏng-i, Maria Yi In-dŏg, Agatha Kwŏn Chin-i (1840); Ludovicus Talamoni (1926); Candelaria a Sancta Iosepha /Susana/ Paz Castillo Ramirez (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.