Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Januárius Sánchez Delgadillo

Ianuarius Sánchez Delgadillo

17. ledna, připomínka
Postavení:kněz, mučedník
Úmrtí:1927

ŽIVOTOPIS

Narodil se 19. 9. 1886 v Zapopanu v Guadalajaře v Mexiku. Po studiích 20. 8. 1911 přijal kněžské svěcení a začal vykonávat pastorační službu postupně ve čtyřech farnostech a také vyučoval v menším semináři v Cocule. V roce 1923 byl poslán jako kaplan do obce Tamazulita blízko Tecolotlánu. Všude v něm věřící viděli skvělého kněze, který s horlivostí a nadšením hlásal Boží slovo a ochotně se podřizoval požadavkům farářů. Vynikal při katechezích s dětmi a v pastorační péči při návštěvách nemocných.

Po zveřejněném nařízení vlády, které kněžím v roce 1926 přikazovalo opustit své farnosti ve venkovských obcích a odstěhovat se do měst, prohlásil: „dobrý pastýř nemůže opustit své ovce“. A s odhodlaností dál uděloval svátosti. Následně za ním začalo přicházet více lidí. Za pronásledování tajně sloužil mše svaté. Dne 17. 1. 1927 byl na ranči La Cañada zatčen se všemi přítomnými věřícími, kteří mu radili včas utéci, ale on to odmítl, protože se domníval, že by za jeho útěk zaplatili oni. Pouze jeden prý musel s ním do Tecolotlánu, ale i ten byl propuštěn.

Januária Sáncheze Delgadillo odvedli na kopec La Loma asi před půlnocí. Podle očitého svědka, když bylo zřejmé, že bude viset, jako poslední slova řekl, že jim odpouští a vyslovil prosbu, aby jim Bůh Otec odpustil nyní i navždy. A dodal: ať žije Kristus Král! Pak ho vojáci zprudka, ale se špatně nasazeným lanem na krku, vytáhli až k větvi a on umíral velmi pomalu za slyšitelného chroptění. Blízkým obyvatelům vojáci prý pohrozili, že kdyby ho někdo sundal, udělali by mu totéž. Při svítání se vojáci vrátili a po spuštění kněze na zem ho ještě probodli bajonetem. Utrpením byl znetvořen až k nepoznání. Nakonec prý bylo získáno povolení k jeho pohřbení na hřbitově. Později byl v místě umučení postaven pomník a jeho ostatky převezeny do farnosti Cocula.

Papež Jan Pavel II. jej 22. 11. 1992 blahořečil a 25. 5. 2000 s dalšími 24 mexickými mučedníky svatořečil.

POZNÁMKA

Společná památka všech 25 mučedníků v čele se sv. Kryštofem Magallanes je 21.5.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Antonius, abbas in Thebaide (356); Speusippus, Elasippus, Melasippus et Leonilla (století neznámé); Iulianus Sabbas (asi 377); Marcellus, ep. Dien. (510); Sulpicius Pius (647); Gamelbertus (asi 802); Rosselina (1329); Ianuarius Sánchez Delgadillo (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.