Světci k nám hovoří...


blah. Gamelbert

Gamelbertus

17. ledna, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:asi 802

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi v roce 720 v Buch (dnes Michaelsbuch v Německu) v Dolním Bavorsku do zámožné rodiny. Otec ho chtěl vychovat pro vojenskou službu. Gamelbert byl prý raději pastýřem na otcově usedlosti. Ve spojení s rozhodnutím vzdát se světského života, vykonal pouť do Říma.

Stal se knězem a od smrti svého otce 50 let působil jako farář v rodné farnosti. V roce 766 došlo jeho přispěním k založení benediktinského kláštera v Metten u Deggendorfu v Dolním Bavorsku blízko obce Buch. Gamelbert potřebnou podporu věnoval Utovi (pam. 3. 10.), který byl jím pokřtěn a dá se usuzovat, že zůstal jeho duchovním rádcem. Kolem vzniku kláštera je více verzí a jednou z nich je, že šlo o pozemek Utův, další, že zakladatelem byl Gamelbert osobně a někde je za zakladatele označován i Karel Veliký. Od něj měl Uto údajně povolení ke stavbě kláštera na darovaném pozemku. Boží milost vedoucí ke vzniku kláštera mohla působit u všech tří.

Pokud by šlo o pozemek Uta, byl mu darován, protože do kraje přišel z Lombardie. Gamelbertem byl prý připravován nejen ke křtu, ale byl jím přiveden i ke kněžství.

Podle spisu bollandistů z roku 1882 Gamelbert vynikal laskavostí srdce ke všemu tvorstvu. Např. od rolníků prý kupoval chycené ptáky jen proto, aby jim vrátil svobodu. Za špatného počasí nechtěl, aby někdo ze služebnictva procoval venku a záleželo mu na harmonickém soužití celé farnosti.

Gamelbert zemřel 17. ledna kolem roku 802, uváděn bývá i dřívější rok.

Papež Pius X. 25. 8. 1909 potvrdil jeho kult na stupni blahořečení zároveň s opatem Utou.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Antonius, abbas in Thebaide (356); Speusippus, Elasippus, Melasippus et Leonilla (století neznámé); Iulianus Sabbas (asi 377); Marcellus, ep. Dien. (510); Sulpicius Pius (647); Gamelbertus (asi 802); Rosselina (1329); Ianuarius Sánchez Delgadillo (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.