Světci k nám hovoří...


sv. Maur z Ceseny

Maurus, ep. Cæsenaten.

21. listopadu, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:946

ŽIVOTOPIS

Cesena leží na severu Itálie, něco málo přes 30 km západně od Rimini. Po roce 914 se v ní stal biskupem dnes připomínaný druhý Maur, synovec papeže Jana I. O biskupu Maurovi nám podrobnější informace chybí. Jako biskup působil v těžké době. Jeho strýc byl v roce 928 sesazen a v následujícím roce zadušen ve vězení. Omezení papežovy moci je uváděné již v roce 926 a biskup Maur zemřel o 20 let později na Monte Spaziano. Údajně zde dal základ klášteru. Vedle kostela si postavil celu a nějakou dobu zde trávil v modlitbě a pokání. Později zde došlo k náhodnému objevu jeho hrobu, který byl otevřen pod vlivem zázraku. Ostatky uložené v mramorové hrobce, po druhém zázraku, přenesli biskupové regionu do nedalekého kostela, čímž byla uznána svatost biskupa Maura z Ceseny.

POZNÁMKA

Někde je u tohoto dne uváděn ještě třetí sv. Maur, a to z Verony, kde byl kolem r. 600 biskupem a ke konci svého života biskupství opustil a stal se poustevníkem. V posledním martyrologiu o něm zmínku už nenacházíme.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Præsentatio ; Rufus, electus a Domino (asi s. I.); Maurus, ep. Parentin. (asi s. IV.); Agapius, m. Cæsareæ (306); Gelasius, Pp I. (496); Maurus, ep. Cæsenaten. (946); Maria a Iesu Bono Pastore (Francisca) de Siedliska (1902)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.