Světci k nám hovoří...


sv. Agapius

Agapius, m. Cæsareæ

21. listopadu, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:306

ŽIVOTOPIS

Je připomínán zejména v palestinské Césareji, kde byl v roce 306 opakovaně mučen a nakonec byl předveden do cirku, kde měl být za přítomnosti Maximina zabit medvědem. Zvíře ho zle potrhalo, ale příštího dne byl Agapius ještě naživu. V agónii mu byly k nohám přivázány kameny, s nimiž byl vhozen do moře.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Præsentatio ; Rufus, electus a Domino (asi s. I.); Maurus, ep. Parentin. (asi s. IV.); Agapius, m. Cæsareæ (306); Gelasius, Pp I. (496); Maurus, ep. Cæsenaten. (946); Maria a Iesu Bono Pastore (Francisca) de Siedliska (1902)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.