Světci k nám hovoří...


sv. Rufus

Rufus, electus a Domino

21. listopadu, připomínka
Úmrtí:asi s. I.

ŽIVOTOPIS

Apoštolem Pavlem je v listě Římanům (16,13) pozdravován jako vyvolený křesťan od Pána a pozdravení se týká i jeho matky, kterou Pavel považuje i za svoji. Tato Rufova matka se o něj prý mateřsky starala v době jeho mládí, když v Jeruzalémě chodil do školy. Má se za to, že Rufus byl synem Šimona z Kyrény, který pomáhal Kristu nést kříž a bratr Alexandrův (viz Mk 15,21). Vedle této starší tradice uvádí mladší tradice, že se Rufus později stal biskupem Théb v Egyptě.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maria Virgo, Præsentatio ; Rufus, electus a Domino (asi s. I.); Maurus, ep. Parentin. (asi s. IV.); Agapius, m. Cæsareæ (306); Gelasius, Pp I. (496); Maurus, ep. Cæsenaten. (946); Maria a Iesu Bono Pastore (Francisca) de Siedliska (1902)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.