Světci k nám hovoří...


v Orta San Giulio

v Orta San Giulio

relikviář

relikviář

sv. Julius

Iulius, presb.

31. ledna, připomínka
Postavení:kněz
Úmrtí:s. IV. in.

ŽIVOTOPIS

Kolem tohoto misijního kněze je hodně neznámých a tradice moc světla nepřinášejí. Místo jeho původu je neznámé i když je někde uváděn řecký ostrov Aigina, není pravděpodobné, že by odtud navštívil Konstantinopol. Texty vycházející z tradice jsou rozporuplné už v tom, zda jde o jednu osobu. Podle některých textů tohoto misijního kněze doprovázel jeho bratr jáhen Julianus. Na cestu se prý vydali z pověření východořímským císařem Theodosiem I., který oba údajně vyslal evangelizovat severní oblast Itálie a kde to půjde měnit pohanské chrámy v křesťanské kostely.

Martyrologium pouze stručně uvádí, že sv. kněz Julius působil v Novaře v italském regionu Piemont. Je zaznamenáno, že obyvatelstvo v oblasti severní Itálie vedl ke křesťanské víře a je pohřben v kostele na poloostrově jezera Orta, který nese jeho jméno San Giulio. Od Novary, ležící na západ od Milána, je toto místo vzdálené asi 48 km.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Bosco (1888); Victorinus, Victor, Nicephorus, Claudius, Diodorus, Serapion et Papias, m. Corinthi (asi 250); Metranus (asi 249); Cyrus et Ioannes, m. Alexandriæ (s. IV.); Geminianus, ep. Mutinen. (s. IV.); Abraham, ep. Arbelen (345); Iulius, presb. (s. IV. in.); Marcella, vidua romana (410); Mædhoc seu Aidanus (asi 626); Waldus (s. VII.); Eusebius, eremita (884); Ludovica Albertoni (1533); Franciscus Xaverius Maria Bianchi (1815); Augustinus Pak Chŏng-wŏn et V socii: Petrus Hong Pyŏng-ju, Magdalena Son So-byŏg, Agatha Yi Kyŏng-i, Maria Yi In-dŏg, Agatha Kwŏn Chin-i (1840); Ludovicus Talamoni (1926); Candelaria a Sancta Iosepha /Susana/ Paz Castillo Ramirez (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.