Světci k nám hovoří...


Abrahám

Abraham, ep. Arbelen

31. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:345

ŽIVOTOPIS

Byl významným duchovním otcem působícím v Arbely (dnešní Irbíl v Iráku). Její území bylo ve 3. století připojeno k perské říši. Za života Abraháma perský král Šápúr II. pronásledoval křesťany a v roce 343 dal uvěznit arbelského biskupa Jana (pam. 1. 11.). Po jeho smrti byl na jeho místo zvolen Abrahám. Nějakou dobu se skrýval, protože po něm bylo zahájeno pátrání vedené knězem zoroastriského náboženství (zarathuštrismu). Nakonec byl zatčen a nucen, aby se klaněl Slunci. S pevnou vírou a odhodlaností slunce odmítl uctívat. Proto byl v Tell-Niãhã sťat.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Bosco (1888); Victorinus, Victor, Nicephorus, Claudius, Diodorus, Serapion et Papias, m. Corinthi (asi 250); Metranus (asi 249); Cyrus et Ioannes, m. Alexandriæ (s. IV.); Geminianus, ep. Mutinen. (s. IV.); Abraham, ep. Arbelen (345); Iulius, presb. (s. IV. in.); Marcella, vidua romana (410); Mædhoc seu Aidanus (asi 626); Waldus (s. VII.); Eusebius, eremita (884); Ludovica Albertoni (1533); Franciscus Xaverius Maria Bianchi (1815); Augustinus Pak Chŏng-wŏn et V socii: Petrus Hong Pyŏng-ju, Magdalena Son So-byŏg, Agatha Yi Kyŏng-i, Maria Yi In-dŏg, Agatha Kwŏn Chin-i (1840); Ludovicus Talamoni (1926); Candelaria a Sancta Iosepha /Susana/ Paz Castillo Ramirez (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.