Světci k nám hovoří...


sv. Metran

Metranus

31. ledna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:asi 249

ŽIVOTOPIS

Žil jako křesťan v Alexandrii v Egyptě v době císaře Decia ještě před Deciovým výnosem o pronásledování křesťanů. V Alexandrii jeden pohanský kněz začal pobuřovat lid proti křesťanům. Podle tradice to byl Divinus, ale jeho jméno není podstatné. Skutečností je, že i v době mezi perzekucemi ze strany panovníků se dařilo i menším pohanským fanatikům rozdmýchat hněv lidu. Předpovědí o velkém neštěstí pro město, pokud se nezbaví věřících křesťanů, dokázal Divinus přivést lidi k určité masové hysterii.

V jednom dni byl proto už starší Metran obklopen davem lidí, kteří po něm žádali, aby začal mluvit proti Bohu a rouhal se. Po odmítnutí ho začali bít holemi, v obličeji mu způsobovali řezné rány, bodali do něj, do očí mu útočníci údajně vtlačili úlomky dlaždice, a nakonec ho vyvlekli za hradby města a ukamenovali.

Zpráva o tomto mučedníku pochází z dopisu biskupa Dionýsia z Alexandrie poslaného biskupovi Fabiovi do Antiochie.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Bosco (1888); Victorinus, Victor, Nicephorus, Claudius, Diodorus, Serapion et Papias, m. Corinthi (asi 250); Metranus (asi 249); Cyrus et Ioannes, m. Alexandriæ (s. IV.); Geminianus, ep. Mutinen. (s. IV.); Abraham, ep. Arbelen (345); Iulius, presb. (s. IV. in.); Marcella, vidua romana (410); Mædhoc seu Aidanus (asi 626); Waldus (s. VII.); Eusebius, eremita (884); Ludovica Albertoni (1533); Franciscus Xaverius Maria Bianchi (1815); Augustinus Pak Chŏng-wŏn et V socii: Petrus Hong Pyŏng-ju, Magdalena Son So-byŏg, Agatha Yi Kyŏng-i, Maria Yi In-dŏg, Agatha Kwŏn Chin-i (1840); Ludovicus Talamoni (1926); Candelaria a Sancta Iosepha /Susana/ Paz Castillo Ramirez (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.