Světci k nám hovoří...


sv. Viktorín, Viktor, Nicefor, Klaudius, Diodor, Serapion a Papiáš

Victorinus, Victor, Nicephorus, Claudius, Diodorus, Serapion et Papias, m. Corinthi

31. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:asi 250

ŽIVOTOPIS

Máme před sebou jména sedmi mučedníků z Korintu v Achaji (dnes území Řecka). S velkou odvahou a silnou vírou snášeli raději různé mučení, než aby zapřeli Krista. Pro něj za císaře Decia nakonec podstoupili mučednickou smrt. Po trýznivém vyslýchání v Korintu byli prý převezeni do Egypta, kde první trojici mučedníků roztloukli v jakémsi obrovitém hmoždíři. Klaudia rozčtvrtili a Diodora zaživa upálili. Serapionovi usekli hlavu a Papiáše prý vhodili do moře s velkým kamenem přivázaným ke krku.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Bosco (1888); Victorinus, Victor, Nicephorus, Claudius, Diodorus, Serapion et Papias, m. Corinthi (asi 250); Metranus (asi 249); Cyrus et Ioannes, m. Alexandriæ (s. IV.); Geminianus, ep. Mutinen. (s. IV.); Abraham, ep. Arbelen (345); Iulius, presb. (s. IV. in.); Marcella, vidua romana (410); Mædhoc seu Aidanus (asi 626); Waldus (s. VII.); Eusebius, eremita (884); Ludovica Albertoni (1533); Franciscus Xaverius Maria Bianchi (1815); Augustinus Pak Chŏng-wŏn et V socii: Petrus Hong Pyŏng-ju, Magdalena Son So-byŏg, Agatha Yi Kyŏng-i, Maria Yi In-dŏg, Agatha Kwŏn Chin-i (1840); Ludovicus Talamoni (1926); Candelaria a Sancta Iosepha /Susana/ Paz Castillo Ramirez (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.