Světci k nám hovoří...


blah. Ludvíka Albetroni

Ludovica Albertoni

31. ledna, připomínka
Postavení:řeholnice OSCI
Úmrtí:1533

ŽIVOTOPIS

Narodila se roku 1474 v Římě. Tatínek Štefan jí brzy zemřel a maminka se znovu vdala. Mládí trávila u příbuzných a ve 20 letech ji provdali za ovdovělého otce tří dcer, i když sama měla přání zcela jiné. Po 12 letech ovdověla a teprve tehdy se uskutečnila její touha stát se klariskou třetího řádu. Konala skutky milosrdenství, navštěvujíce chudé a nemocné. Pro chudé dívky vyhledávala práci a když vstupovaly do manželství, dávala jim věno. Svou štědrostí se sama ocitla v chudobě, ale nepřestávala pomáhat, radit, pečovat o nemocné. Prožívala hluboké mystické extáze a měla dar zázraků a předpovídání.

Od roku 1671 je uctívána jako blahoslavená.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Bosco (1888); Victorinus, Victor, Nicephorus, Claudius, Diodorus, Serapion et Papias, m. Corinthi (asi 250); Metranus (asi 249); Cyrus et Ioannes, m. Alexandriæ (s. IV.); Geminianus, ep. Mutinen. (s. IV.); Abraham, ep. Arbelen (345); Iulius, presb. (s. IV. in.); Marcella, vidua romana (410); Mædhoc seu Aidanus (asi 626); Waldus (s. VII.); Eusebius, eremita (884); Ludovica Albertoni (1533); Franciscus Xaverius Maria Bianchi (1815); Augustinus Pak Chŏng-wŏn et V socii: Petrus Hong Pyŏng-ju, Magdalena Son So-byŏg, Agatha Yi Kyŏng-i, Maria Yi In-dŏg, Agatha Kwŏn Chin-i (1840); Ludovicus Talamoni (1926); Candelaria a Sancta Iosepha /Susana/ Paz Castillo Ramirez (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský




Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.