Světci k nám hovoří...


blah. Laurencie Harasymiv

Laurentia /Leucadia/ Harasymiv

26. srpna, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:1952

ŽIVOTOPIS

Narodila se 31. 12. 1911 v Rudnykách na Ukrajině. Byla pokřtěna jménem Leukádie. Ve 20 letech vstoupila do Kongregace sv. Josefa, kde v r. 1933 složila sliby a přijala jméno Laurencie.

V době znevažování a nemilosrdného pronásledování církve na Ukrajině pomáhala se sestrou Olhou Bida řecko-katolíkům a tajně vykonávaly pastorační činnost v místech, kde nebyl žádný kněz.. Od agentů KGB byly zadrženy, když při pohřbu vedly modlitbu nad rakví. Obě zatčené byly za svoji odvážnou vytrvalost ve službě církvi a nezlomnou víru poslány na Sibíř, aby tam zemřely na vyčerpání z utrpení. Sestra Laurencie Harasymiv, která byla postižena tuberkulózou tam zemřela v Kharsku, ve věku 40 let.

Blahořečena byla papežem Janem Pavlem II. na lvovském závodišti 27. 6. 2001 i se zmíněnou spolusestrou a s 25dalšími řecko-katolickými mučedníky Ukrajiny.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Melchisedech; Iacobus Retouret (1794); Ioanna Elisabeth Bichier des Ages (1838); (Maria a Iesu Crucifixo /Maria/; Baouardy*) (1878); Teresia a Iesu Jornet Ibars (1897); Ambrosius (Aloysius) Valls Matamales (1936); Maria de Los Ángeles Ginard Martí (1936); Petrus /Alexander/; Max Ginestar (1936); Laurentia /Leucadia/ Harasymiv (1952); Maria Beltrame Quattrocchi, materfamilias (1965); /Martinus Stredonius/ (1649); Maximilianus, m. Romæ (s. inc.); Anastasius, fullo (s. inc.); Victor, m. in Mauretania (s. III/IV); Eleutherius, ep. Autissiodoren. (s. VI); Felix Vivet Trabal (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.