Světci k nám hovoří...


blah. Petr Max Ginestar

Petrus /Alexander/; Max Ginestar

26. srpna, připomínka
Postavení:mučedník OFMCap.
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Narodil se 11. 12. 1876 v Benisa (Alicante) ve Španělsku, jako poslední čtvrté dítě Františka Mas a jeho ženy Vicenty Ginestar. Následující den byl pokřtěn Alexandr. V necelých 17 letech, když 1. 8. 1893 v kapucínském klášteře sv. Marie Magdalény v Massamagrell oblékl hábit, začal noviciát. Po roce složil první sliby a další l8. 8. 1897. Vystudoval teologii a 22. 12. 1900 se v Olleria stal knězem. Působil v Massamagrell, kde byl věřícími velmi oblíben a pro potřebné měl vždy dostatek času. Byl věrný řeholním pravidlům, žil františkánským duchem a rád se modlil sv. růženec. Složité případy prý řešil s jemnou rozvážností a proto byl dobrým duchovním rádcem.

Za pronásledování v době občanské války musel 18. 7. 1936 klášter opustit. Skrýval se u jedné sestry ve Vergel poblíž Alicante. V dalším měsíci byl 26. dopaden milicionáři a zavražděn.

Blahořečený byl papežem Janem Pavlem II. 11. 3. 2001 mezi 233 španělskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Melchisedech; Iacobus Retouret (1794); Ioanna Elisabeth Bichier des Ages (1838); (Maria a Iesu Crucifixo /Maria/; Baouardy*) (1878); Teresia a Iesu Jornet Ibars (1897); Ambrosius (Aloysius) Valls Matamales (1936); Maria de Los Ángeles Ginard Martí (1936); Petrus /Alexander/; Max Ginestar (1936); Laurentia /Leucadia/ Harasymiv (1952); Maria Beltrame Quattrocchi, materfamilias (1965); /Martinus Stredonius/ (1649); Maximilianus, m. Romæ (s. inc.); Anastasius, fullo (s. inc.); Victor, m. in Mauretania (s. III/IV); Eleutherius, ep. Autissiodoren. (s. VI); Felix Vivet Trabal (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.