Světci k nám hovoří...


blah. Ambrož Valls Matamales

Ambrosius (Aloysius) Valls Matamales

26. srpna, připomínka
Postavení:mučedník OFMCap.
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

Pocházel ze španělské provincie Valencie. Narodil se 3. 5. 1870 v Benaguacil jako syn Valentina Valls a Mariany roz. Matamales. Druhého dne byl pokřtěn Alois. Ve 20 letech vstoupil do řádu kapucínů, přijal hábit a jméno Ambrož. Přesně po roce, 28. 5., skládal první sliby. Za další tři roky, 30. 5. 1894, sliby věčné. V témže roce, 22. září, přijal kněžské svěcení a primiční mši svatou slavil u kapucínů v Sanlúcar de Barrameda.

Je popisován jako velmi skromný a pokorný řeholník, vždy vstřícný, se soustředěným pohledem. Byl člověkem hluboké modlitby a ctitelem Panny Marie.

Dbal na františkánské zásady a vykonával pastorační službu, zejména jako kazatel a zpovědník. Pro mnohé byl duchovním rádcem a měl prorockého ducha. Jeho láska k Matce Boží se zrcadlí ve spisu Historias, Novenas, Favores y Montielerías de Nuestra Señora de Montiel, veneranda en su ermita de Benguacil. Knížka měla r. 1934 třetí vydání.

Vlna pronásledování, vzedmutá r. 1936 tzv. druhou revolucí ve Španělsku, ho zastihla v klášteře v Massamagrell. Poté co musel klášter opustit, přijal útočiště v domě paní Marie Orts Lloris ve Vinalese. Nevystavoval se nerozumně nebezpečí, přesto žil s touhou po smrti pro Krista a katolickou církev. Byl vyrovnaný a plný odvahy. Se zvyšujícím se nebezpečím řekl Marii Orts: "Zabijí mne, ale vám neudělají nic." Tak se i stalo. Zatčen byl v noci 24. 8. 1936. Když pro něj milicionáři přišli, skromně Marii poprosil o modlitbu, aby již nesešel ze své cesty. Po výslechu na výboru ve Vinalese ho převezli do Valencie, kde byl další den popraven.

Blahořečený byl papežem Janem Pavlem II. 11. 3. 2001 mezi 233 španělskými mučedníky.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Melchisedech; Iacobus Retouret (1794); Ioanna Elisabeth Bichier des Ages (1838); (Maria a Iesu Crucifixo /Maria/; Baouardy*) (1878); Teresia a Iesu Jornet Ibars (1897); Ambrosius (Aloysius) Valls Matamales (1936); Maria de Los Ángeles Ginard Martí (1936); Petrus /Alexander/; Max Ginestar (1936); Laurentia /Leucadia/ Harasymiv (1952); Maria Beltrame Quattrocchi, materfamilias (1965); /Martinus Stredonius/ (1649); Maximilianus, m. Romæ (s. inc.); Anastasius, fullo (s. inc.); Victor, m. in Mauretania (s. III/IV); Eleutherius, ep. Autissiodoren. (s. VI); Felix Vivet Trabal (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.