Světci k nám hovoří...


blah. Jakub Retouret

Iacobus Retouret

26. srpna, připomínka
Postavení:řeholní kněz, mučedník OCarm
Úmrtí:1794

ŽIVOTOPIS

Narodil se 15. 9. 1746 v Limoges ve Francii, v rodině obchodníků. Jakub byl hloubavý typ, dával přednost knihám a zajímal se o významné učence. Již v 15 letech vstoupil do karmelitánského kláštera v Limoges. Přijal kněžské svěcení a svou horlivostí a opravdovostí přitahoval mnoho věřících. Působil jako kazatel, ale pro chatrné zdraví nezvládal všechny plánované úkoly.

Dne 12. 7. 1790 došlo ve Francii ke schválení revoluční ústavy, která byla v rozporu s církevním právem. Šlo o snahu vytvořit tzv. národní církev, v níž neměli být biskupové jmenováni papežem, ale regionálním shromážděním. Také faráři se měli volit lidem a teprve potom mohli být potvrzeni biskupem. Pro odpor věrného duchovenstva začalo na konci roku 1791 pronásledování a v dalším roce 27. 5. vyšel dekret přikazující jejich deportaci do Francouzské Guineje v Jižní Americe.

Karmelitán Jakub Retouret patřil mezi ty, kteří odmítli přísahu souhlasu s revolučním zákonem církve. Byl zatčen a obviněn, že je člen politické skupiny vystěhovalců, kteří vpadli do země proti revolucionářům. Došlo pak k jeho odsouzení a byl deportován do Rochefortu s mnoha kněžími a řeholníky. Uvězněni na dvou lodích vozících otroky, v počtu 800 lidí, měli čekat na vyvezení do Guineje. Angličané však blokovali francouzské pobřeží a údajně bránili odjezdu lodi. Vězni žili na přeplněné lodi v hrůzných podmínkách. Trpěli hladem, nemocemi, zimou i horkem, nesnesitelným zápachem a persekucí. Vláda měla zájem na jejich zdeptání a lodě proto zůstaly kotvit u ostrova Aix několik měsíců, během nichž mnozí zemřeli.

Otec Jakub Retouret osvědčil nezlomného ducha, heroickou lásku a neochvějnost ve víře. Zemřel na ostrově Madame Isle (sousedícím s Aix), několik mil od La Rochelle 26. 8. 1794 ve věku 48 let.

Blahořečen byl 1. 10. 1995 Janem Pavlem II., mezi 63 francouzskými mučedníky z řad kněží a řeholníků.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Melchisedech; Iacobus Retouret (1794); Ioanna Elisabeth Bichier des Ages (1838); (Maria a Iesu Crucifixo /Maria/; Baouardy*) (1878); Teresia a Iesu Jornet Ibars (1897); Ambrosius (Aloysius) Valls Matamales (1936); Maria de Los Ángeles Ginard Martí (1936); Petrus /Alexander/; Max Ginestar (1936); Laurentia /Leucadia/ Harasymiv (1952); Maria Beltrame Quattrocchi, materfamilias (1965); /Martinus Stredonius/ (1649); Maximilianus, m. Romæ (s. inc.); Anastasius, fullo (s. inc.); Victor, m. in Mauretania (s. III/IV); Eleutherius, ep. Autissiodoren. (s. VI); Felix Vivet Trabal (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.