Světci k nám hovoří...


Eusebius - freska A. Raphaela Mengs v basilice „titulus presbiteralis“

Eusebius - freska A. Raphaela Mengs v basilice „titulus presbiteralis“

sv. Eusebius

Eusebius, titularis basilicæ in Urbe s. IV/V

14. srpna, připomínka
Postavení:biskup a mučedník
Úmrtí:asi 357

ŽIVOTOPIS

Jedná se o římského kněze, který se ve IV. století podílel na přemáhání bludu arianismu. Podle legendy ho císař, uznávající bludné učení, nařídil uvěznit a mučit. Měl mu být vyříznut jazyk a usmrcení způsobeno kyjem. Proto se obojí dostalo mezi jeho atributy.

V Římě mu byl zasvěcen jeden z nejstarších kostelů, který stojí na náměstí Viktora Emanuela II. (Piazza Vittorio Emanuele) Zmínka o něm pochází již z roku 474 a k jeho obnově došlo v 18. století. Dnes je veden jako basilika pod "titulus presbiteralis," která byla několikrát restaurována. Od ulice ji dělí mříže a v pátek po 4. neděli postní v ní bývá zvláštní "statio" a pobožnost. Původní kostel stavěl sám Eusebius. Jeho ostatky se nacházejí pod hlavním oltářem společně s ostatky sv. Vincence, Oroncia a Paolina.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Maximilianus Maria /Raimundus/; Kolbe (1941); Marcellus, ep. et m. in Siria (ca. 390); Ursicinus, m. in Illyrico (s. IV ca. 390); Eusebius, titularis basilicæ in Urbe s. IV/V (asi 357); Arnulphus, ep. Suessionen (1087); Elisabeth Renzi (1859); Fachananus (s. VI); Sanctus de Urbino Brancorsini (1390); martyres fere DCCC (1480); Franciscus Shoyemon (1633); Vincentius Rubiols Castellów (1936); Felix Yuste Cava (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.