Světci k nám hovoří...


sv. Eleuter

Eleutherius, m. Tarsiæ

4. srpna, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:s. IV

ŽIVOTOPIS

V Byzancii byl zámožným komorníkem u dvora v dnešním Istanbulu. Konvertoval ke křesťanství a po sv. křtu vynikal mimořádnou zbožností. Denně se modlil žalmy a vedl značnou duchovní korespondenci. Jeden z podřízených na něj u císaře vyzradil, že se stal zapáleným křesťanem. Císař pak dal pokyny k jeho odvrácení od víry. Protože veškerá snaha byla neúspěšná, padl rozkaz k setnutí Eleuterovy hlavy. Jeho tělo bylo předhozeno psům a supům. Za místo smrti a hrobu je uvedena Tarsie v Bithýnii na území dnešního Turecka.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Ioannes Maria Vianney (1859); Eleutherius, m. Tarsiæ (s. IV); Fridericus ]anssoone (1916); Henricus Krzysztofik (1942); Iosephus Batalla Parramón, Iosephus Rabasa Bentanachs et Ægidii Gil Rodicio* (1936); Aristarchus Thessalonicensis; Iustinus et Crescentio (258); Hyacinthus, m. Romæ via Labicana (s. III/IV); Ia (ca. 362); Euphronius, ep. Turonen. (573); Rainerius, ep. Spalaten. (1180); C, virgo bononien. (1290); Gulielmus Horne (1540); Gundisalvus Gonzalo (1936); Onuphrius, eremita (995)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.