Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Marie /Mercedes/ Prat

Maria a Mercede Prat

24. července, připomínka
Postavení:panna a mučednice OCD
Úmrtí:1936

ŽIVOTOPIS

VZOR LÁSKY A ODPOUŠTĚNÍ

Narodila se 6. 3. 1880 v Barceloně. V mládí jí zemřeli oba rodiče a její bratr odešel do semináře a stal se knězem. Marie našla útočiště u karmelitek v Tortose do jejichž řádu vstoupila jako postulantka 1. 3. 1906. S řeholním jménem Mercedes od Srdce Ježíšova složila sliby 10. 3. 1907.

Protože již dříve v nedělní školce prokázala vlohy pedagoga, byla po slibech posílána do různých škol řádové provincie. V Barceloně byla zástupkyní představené a spoluredaktorkou pedagogického časopisu "Ježíš Učitel."

Podle slov papeže Jana Pavla II. "Z velké lásky k Bohu a bližním působila aktivní katecheze. Víc než moudrostí se vyznačovala statečností, když šla vstříc nebezpečí a snášela pronásledování."

V barcelonském klášteře San Gervasio ji r.1936 zastihla španělská občanská válka. Se spolusestrami musela klášter opustit a byla přijata do jednoho soukromého domu, v němž ji o něco později dopadli revolucionáři. Při výslechu se k jejich podezření hrdinně přiznala, že je karmelitkou a dala najevo hrdost na své spojení s Kristem. Následovalo věznění, při němž se setkala s dalšími sestrami i s jedním knězem. Červení gardisté se několikrát bavili fingováním jejího zastřelení. V ulici Rebassada do ní začali 22. 7. střílet doopravdy. Těžce zraněnou ji nechali ležet za pražícího slunce na dlažbě ulice vychutnávajíce jejího utrpení. Po celou dobu, než ho druhého dne ukončil jeden strážník se Mercedes modlila prokazujíce svoji lásku k bližním s velkodušným odpuštěním těm, kteří do ní stříleli. Zastřelené tam byly i další sestry. S Mercedes byla při střelbě zároveň zraněna i sestra Jáchyma Miguel, která přežila a později vystupovala jako svědek mučednické smrti Mercedes. Ta byla blahořečená mezi jedenácti španělskými mučedníky papežem Janem Pavlem II. 24. 4. 1990 v Římě.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Evangelium často připomíná nutnost odpouštět. V modlitbě „Otče náš“ prosím o odpuštění vin, které jsou překážkou mého vztahu s Bohem a spojení s ním. Nevyhnutelnou potřebu svého odpouštění si připomínám v dodatku prosby – „jako i my odpouštíme“. Ale jsem vždy schopen odpustit svým viníkům? Tu milost si začnu vyprošovat ještě dnes.

Bože, pomáhej nám, ať následujeme zářný příklad statečnosti, lásky a odpuštění blahoslavené Mercedes, jejíž mučednickou korunu oslavujeme, a dej, abychom měli užitek z toho, co ona získala svými zásluhami. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(na podkladě závěrečné modlitby breviáře)

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Christina, virgo et m. (století neznámé); Christina Mirabilis (1224); Sarbelius /Iosephus/ Makhlūf (1898); Euphrasia, virgo in Thebaide (s. V.); Boris et Gleb (1015); Cunegundis (seu Kinga), virgo (1293); Ludovica, religiosa (1503); Maria Pilar a Sancto Francisco Borgia (Iacoba) Martínez García, Teresia a Iesu Infante (Eusebia) García García et Maria Angela a Sancto Iosepho (Marciana) Voltierra Tordesillas (1936); Sigolena (asi s. VI.); Victorinus, m. Amiterni (ca. s. IV); Fantinus (s. IV); Declanus (ca. s. V); Balduinus (1140); Ioannes Tavelli de Tossignano (1146); Magi tres (1162); Antonius Torriani (1494); Nicolaus Garlick, Robertus Ludlam et Richardus Simpson* (1588); Iosephus Lambton (1592); Ioannes Boste (1594); Modestinus a Iesu et Maria (Dominicus); Mazzarello (1854); Maria a Mercede Prat (1936); Xaverius Bordas Pifererw (1936)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.