Světci k nám hovoří...


sv. Rufína a Sekunda

Rufina et Secunda, Secunda

10. července, připomínka
Postavení:mučednice
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Obě Římanky byly prý dcerami senátora Romana a pro svou věrnost Kristu odmítly sňatek s muži, kteří od víry odpadli. Bylo to za panování Valeriána asi prý v roce 257. Odmítnutí nápadníci se jmenovali Armentari a Verin. Panenské dívky Rufína a Sekunda před nimi a pro věrnost víře uprchly do Etrurie. Byly ale dál pronásledované a zajaté předvedeny před prefekta Juniuse Donata. Pro jejich víru je na jeho pokyn krutě mučili. Když bičovali prvně Rufinu, Sekunda protestovala, že ona je láskou ke Kristu stejně vinna a rovněž vyznává jeho Božství. Po mučení prefekt nařídil jejich stětí. Těla obou pohřbila Plautilla. Mělo to být za císaře Galiena, což by prý znamenalo mezi léty 260 - 268, přesto martyrologium uvádí s. inc., tedy století neznámé. K jejich poctě byl v Římě postaven kostel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Amalberga (s. VIII.); Felix, Philippus (století neznámé); Rufina et Secunda, Secunda (století neznámé); Anatolia et Victoria in Sabinis (století neznámé); Canutus, m. in Dania (1086); Emmanuel Ruiz et socii /Ascanius Nicanor, Carmelus Volta* (1860); Ianuarius et Marinus, m. in Africa (s. inc.); Apollonius Sardensis (s. inc.); Leontius, Mauritius (s. IV); Bianor et Silvanus (s. IV); Pascharius (s. VII); Petrus Vincioli (1007); Maria Gertrudis a Sancta Sophia de Ripert ďAlauzin et Agnes a Iesu (Sylvia); de Romillon (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.