Světci k nám hovoří...


sv. Felix, Filip, Vital, Marciál, Alexandr, Silan, Januárius,

Felix, Philippus

10. července, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:století neznámé
Patron:vzýváni bývají při bouřce, bolestech hlavy a krvotoku

ŽIVOTOPIS

Těchto sedm svatých bratrů bývá také uváděno jako Alexandr a druhové. Ten se narodil ve II. století v Římě. Od V. století je o něm a bratřích v legendách uváděno, že byli umučeni pro víru za císaře Marka Aurelia a s nimi snad i jejich údajná matka Felicita, kterou zde martyrologium nejmenuje, protože jsou zřejmě spolehlivá jen jména sedmi bratří. Podle benediktinské encyklopedie je v případě Felicity podezření na smyšlené přizpůsobování k příběhu matky Makabejské. Tam je udáváno jejich mučení pro odmítnutí obětovat občanským bohům za Antoninuse Pia.

Dnes připomínaných sedm bratrů trpělo pod prefektem Publiem a k jejich odsouzení prý došlo odděleně více soudci a proto snad Felix a Filip byli pohřbeni v katakombě Priscilly; Vital, Marciál, Alexandr v kometeriu Jordanorum; Silan v katakombě Maxima a Januárius v Pratextatu. Jedná se u všech o katakomby na Via Salaria.

O Alexandrovi se uvádí, že lichocení soudcovo odmítl slovy: "Jsem služebník Kristův. Vyznávám ho jazykem, nosím jej v srdci a klaním se mu bez ustání. Klaním se jedinému Bohu a vím, že tvé modly zahynou s těmi, kdo jim slouží." Také se uvádí, že jeho jméno v VI. století zapsal papež Symmachus do kánonu mše svaté.

Alexandrovy ostatky se v 9. stol. dostaly do Německa a od XII. jsou v Neuwerku u Halle.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Amalberga (s. VIII.); Felix, Philippus (století neznámé); Rufina et Secunda, Secunda (století neznámé); Anatolia et Victoria in Sabinis (století neznámé); Canutus, m. in Dania (1086); Emmanuel Ruiz et socii /Ascanius Nicanor, Carmelus Volta* (1860); Ianuarius et Marinus, m. in Africa (s. inc.); Apollonius Sardensis (s. inc.); Leontius, Mauritius (s. IV); Bianor et Silvanus (s. IV); Pascharius (s. VII); Petrus Vincioli (1007); Maria Gertrudis a Sancta Sophia de Ripert ďAlauzin et Agnes a Iesu (Sylvia); de Romillon (1794)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.