Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

blah. Vilém Josef (Guillaum Joseph) Chaminade

Gulielmus Iosephus Chaminade

22. ledna, připomínka
Postavení:zakladatel řádu SM
Úmrtí:1850

ŽIVOTOPIS

V době revoluce byl horlivým duchovním otcem v Bordeaux a okolí na jihozápadě Francie. Používal převleků za kominíka, pekaře i národního gardisty. Jeho oddanost k Panně Marii v něm udržovala vnitřní pokoj ve všech situacích a pomáhala mu plnit kněžské poslání svěřené Kristem. Až pozbyl naděje, že mu převleky mohou pomáhat pokračovat v pastoraci, uchýlil se k útěku do Španěl. Tam v něm dozrálo rozhodnutí založit "Společnost Mariinu," řád marianistů pro výchovu mládeže.

Za bouřlivé doby začal se zakládáním duchovních rodin. Všem připomínal potřebu žít ze křtu, protože skrze něj se připodobňujeme Pánu Ježíši a dostává se nám pomoci Ducha Svatého.

Jeho blahořečení 3. září 2000 bylo zároveň výzvou k hledání způsobů, jak být svědkem víry pro ty, kdo neměli možnost Krista poznat a k potřebnému obnovování péče o mládež zejména ve Francii.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius, m. Valentiæ (304); Valerius, ep. Cæsaraugustan (305/315); Gaudentius, ep. Novarien (asi 418); Anastasius, monachus in Perside (628); Barnardus (842); Dominicus, abbas Soran (1031); Maria Mancini (1431); Antonius della Chiesa (1459); Gulielmus Patenson (1592); Franciscus Gil de Federich et Matthæus Alonso de Leziniana (1745); Vincentius Pallotti (1850); Gulielmus Iosephus Chaminade (1850); Laura Vicuña (1904); Iosephus Nascimbeni (1922); Ladislaus Batthyány-Strattmann (1931)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.