Světci k nám hovoří...


sv. Berta

Bertha

4. července, připomínka
Postavení:abatyše OSB
Úmrtí:asi 725

ŽIVOTOPIS

Narodila se ve Francii jako dcera hraběte Rigoberta a jeho manželky Ursany. Vynikala krásou i ctnostmi a ve 20 letech se stala manželkou vznešeného Siegfrieda. Měla s ním pět dcer. Brzy potom prý ovdověla. V Blangy u Arrasu dala postavit klášter benediktinského řádu, do kterého s dcerami Deotilou a Gertrudou vstoupila. Sama se stala abatyší. Setrvávala prý v osamělém příbytku a poslední léta v něm prožila na modlitbách jako poustevnice.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Procopius, eremita (1053); Elisabeth de Lusitania (1336); Bertha (asi 725); Andreas Cretensis (740); Udalricus, ep. Augustan (973); Ioannes Cornelius, Thomas Bosgrave (1594); Petrus Georgius Frassati (1925); Iosephus Kowalski (1942); Maria Crocifissa /Rosa/ Curciow (1957); Iucundianus (s. inc.); Laurianus (s. III/IV); Theodorus, ep. Cyrenen. (s. IV); Antonius de Weert (1572); Florentius, ep. Cadurcen. (s. V in.); Valentinus, presb. et eremita (ca. s. V); Andreas Cretensis (740); Ioannes de Vespiniano (s. XIII/XIV); Gulielmus Andleby, Henricus Abbot (1597); Catharina Jarrige (1836)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.