Světci k nám hovoří...


sv. Anastáz z Persie

Anastasius, monachus in Perside

22. ledna, připomínka
Postavení:mnich a mučedník
Úmrtí:628
Patron:zlatníků
Atributy:sekera, palma, plášť event. mnišský hábit, kříž v ruce

ŽIVOTOPIS

Jmenoval se původně Magundat a jeho otec byl perským knězem božstva Slunce. Prvním podnětem jeho zájmu o křesťanství byl prý Kristův kříž. Ten byl za války Chosrose II. s Herakliem jako válečná trofej dopraven z Jeruzaléma do Persie a u některých pohanů vyvolal otázku: "Proč je křesťanům tak vzácný?"

Na Magundata čekala odpověď v Jeruzalémě, kam se dostal jako voják s dalším tažením. Po opuštění vojska žil u křesťanského zlatníka, přijal křest a s ním jméno Anastáz. Rozhodl se pro vstup do kláštera a v něm nad četbou o svatých mučednících se nadchl pro aktivní činnost mezi pronásledovanými. Po sedmi letech, když se utvrdil v lásce ke Kristu, opustil klášter a odešel do Césareje. Jako křesťan zažil na vlastní kůži kruté zbičování pro víru. Zázračně se ze svých zranění zotavil a jako vězeň byl dopraven do rodné Persie. Po nabytí svobody se horlivě snažil evangelizovat, proto byl na rozkaz Chosrose zajat, mučen, a nakonec prý se sedmdesáti dalšími odsouzenými popraven sekerou nebo mečem.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Nezpytujeme-li své svědomí tak často jak bychom měli, položme si alespoň nad takovými životopisy několik otázek a vyvoďme si každý důsledky. Jaký je důvod uctívání Kristova kříže a co pro mne znamená? Co jsem dosud dělal pro utvrzení ve víře a co bych byl ochoten udělat nebo snést pro evangelizaci svého okolí?

Dobrotivý Bože, nacházím se před Tebou s mnoha nedostatky, které brání tomu, aby Tě druzí skrze mne více poznávali; prosím Tě, veď i mne, abych také já svědectvím svého života přispěl ke Tvé slávě a jednou dosáhl i účasti ve Tvém království. Skrze Krista, našeho Pána. Amen

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Vincentius, m. Valentiæ (304); Valerius, ep. Cæsaraugustan (305/315); Gaudentius, ep. Novarien (asi 418); Anastasius, monachus in Perside (628); Barnardus (842); Dominicus, abbas Soran (1031); Maria Mancini (1431); Antonius della Chiesa (1459); Gulielmus Patenson (1592); Franciscus Gil de Federich et Matthæus Alonso de Leziniana (1745); Vincentius Pallotti (1850); Gulielmus Iosephus Chaminade (1850); Laura Vicuña (1904); Iosephus Nascimbeni (1922); Ladislaus Batthyány-Strattmann (1931)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.