Světci k nám hovoří...


blah. Sadok a druhové

Sadochus et socii

2. června, připomínka
Postavení:misionář, zakl. kláštera OP
Úmrtí:1250

ŽIVOTOPIS

Narodil se kolem roku 1200 asi v Uhrách. Byl duchovním synem sv. Dominika. Ten v r. 1221 v Bologni při generální řádové kapitule rozhodl o vyslání řádových misionářů do Maďarska. Zvolil Sadoka, kterému za doprovod určil tři novice. Po nějaké době se Sadok rozhodl pokračovat se šířením řádu i v Polsku a v Sandoměři založil klášter bratří kazatelů. Komunita řádu se brzy rozrostla na 49 mnichů.

Jednou při společném čtení z martyrologia se v textu objevil zlatými písmeny nápis, že v Sandoměři toho dne položí život 49 mučedníků. Řeholníci tuto zprávu přijali s odhodláním být co nejlépe připraveni. Věděli o tatarském vpádu a předpokládali, že se jedná o přepadení jejich kláštera. Sešli se v kostele a připravovali se na smrt hodinkami k Panně Marii.

Tataři prý v nočních hodinách obklíčili klášter. Podivili se otevřeným vratům a tomu, že nikde nikoho nemohli najít. Nakonec vtrhli do kostela, kde před obrazem Panny Marie klečelo 49 dominikánů. Se zvířecí krutostí začali jednoho po druhém vraždit. A dominikáni přitom zpívali Zdrávas Královno.

K masakru prý snad došlo 2. února, ale při blahořečení těchto mučedníků v r. 1295 papež Bonifác VIII. stanovil jejich památku na 2. červen a vyhlásil s ní spojené odpustky, k jejichž splnění patří také následná modlitba.

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA

Pane Ježíši, kéž Tě nám po této pozemské pouti ukáže Panna Maria, kterou blahoslavený Sadok a jeho druhové zdravili svými zpěvy ve chvíli, kdy nevěřící napadli jejich klášter a vraždili je, čímž si zasloužili vítěznou a mučednickou palmu. (Neboť Ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen)

modlitba stanovená Bonifácem VIII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellinus et Petrus (304); Pothinus, Blandina et XLVII socii, - , m.m. (177); Erasmus (asi 303); Nicephorus, ep. Cpolitan. (629); Eugenius Pp I (657); Sadochus et socii (1250); Guido, ep. Aquen. (1070); Nicolaus, peregrinus (1094)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.