Světci k nám hovoří...


sv. Nicefor

Nicephorus, ep. Cpolitan.

2. června, připomínka
Postavení:biskup, vyznavač
Úmrtí:629

ŽIVOTOPIS

Jako syn císařského tajemníka se stal císařským písařem. Byl i filozofem a dosáhl vyšší vzdělanosti. Za doby obrazoborectví byl zvolen konstantinopolským patriarchou. Vynikal nejen učeností, ale i jako dobrý pastýř. Šířil tradici otců a pro úctu k posvátným obrazům byl r. 613 předvolán před císaře Lva V. arménského, který jej nutil k herezi. Nicefor se odhodlaně postavil proti císaři kvůli jeho odporu k ikonám. Byl za to vyhnán ze svého sídla a poslán asi do Chalcedonu. Odebral se pak do kláštera u Bosporu v Propontide, odkud s klidným duchem odešel k Pánu.

Roku 846 dala císařovna Theodora převézt jeho ostatky do Konstantinopole, kde byly uloženy v chrámu Svatých apoštolů.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Marcellinus et Petrus (304); Pothinus, Blandina et XLVII socii, - , m.m. (177); Erasmus (asi 303); Nicephorus, ep. Cpolitan. (629); Eugenius Pp I (657); Sadochus et socii (1250); Guido, ep. Aquen. (1070); Nicolaus, peregrinus (1094)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.