Světci k nám hovoří...


@

Used with permission of The Hagiography Circle

sv. Matěj Mulumba

Matthias Kalemba seu Mulumba

30. května, připomínka
Postavení:mučedník
Úmrtí:1886

ŽIVOTOPIS

Původně byl mohamedán a měl více žen. Zastával funkci státního úředníka v Ugandě a po seznámení se s křesťanstvím změnil svůj život. S přijetím víry propustil ženy a začal podle víry žít. Za panování krále Mwanga byl v Kampále vyslýchán a mučen. Na dotaz, proč se modlí, odpověděl: "Protože se chci modlit!" Soudce pak nařídil odřezávat z něj maso a před ním jej péci. Na následky muk po třech dnech zemřel.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

SS. Corporis et Sanguinis Christi Sollemnitas; Zdislava, /1.1./ (1252); Ferdinandus, rex Hispaniæ III (1252); Ioanna d'Arc (1431); Hubertus (727); Basilius et Emmelia (349 a 372); Dympna (s. VII/IX); Matthias Kalemba seu Mulumba (1886); Thomas Cottam (1582); Gabinus (ca. s. IV); Anastasius, ep. Papien. (ca. 680); Lucas Kirby (1582); Gulielmus Filby et Laurentius ]ohnson (1582); Gulielmus Scott et Richardus Newport (1612); Iosephus Marello (1895); Otho Neururer (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.