Světci k nám hovoří...


sv. Basil a Emélie

Basilius et Emmelia

30. května, připomínka
Postavení:manželé
Úmrtí:349 a 372

ŽIVOTOPIS

Jedná se o rodiče sv. Basila Velikého, o němž je pojednání u jeho památky 2. 1. Tito svatí rodiče měli 10 dětí, z nichž jsou čtyři světci. I matka jednoho z rodičů, Makrína starší byla ctěna jako svatá. Basil a Emélie učili své děti napodobovat Boží lásku svým příkladem a to lze označit za základní tajemství jejich výchovy i vlastní sebevýchovy. V rodině byl stanoven žebříček hodnot podle Božího řádu a rodiče děti milovali hodně, ale Boha více než je. Netřeba se proto divit, že jejich děti: Řehoř z Nyssy (332-395), Basil Veliký (329-379), Makrina Mladší (jenž + 379; připom.19. 7.) a asi nejmladší Petr, který byl biskupem v Sebaste v Arménii (jenž + 391; připom.26. 3.) se staly také svatými. S láskou přijali Basil i Emélie všechny své děti, celý svůj život i smrt.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Zdislava, /1.1./ (1252); Ferdinandus, rex Hispaniæ III (1252); Ioanna d'Arc (1431); Hubertus (727); Basilius et Emmelia (349 a 372); Dympna (s. VII/IX); Matthias Kalemba seu Mulumba (1886); Thomas Cottam (1582); Gabinus (ca. s. IV); Anastasius, ep. Papien. (ca. 680); Lucas Kirby (1582); Gulielmus Filby et Laurentius ]ohnson (1582); Gulielmus Scott et Richardus Newport (1612); Iosephus Marello (1895); Otho Neururer (1940)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.