Světci k nám hovoří...


sv. Desiderius

Desiderius, ep. Viennen

26. května, připomínka
Postavení:biskup a mučedník
Úmrtí:asi 606

ŽIVOTOPIS

Na území Galie se snažil prosazovat církevní reformu. Papežem Řehořem Velikým byl doporučován svatému Augustinovi při jeho cestě do Anglie a byl napomínán, že se zabývá i vyučováním gramatiky, považované za banálnost. Za královny Brunhildy bylo proti němu vzneseno křivé obvinění, že zneuctil jistou paní Justu. Obvinění bylo vykonstruováno za to, že vystupoval proti hříšným sňatkům a dalším špatnostem. Následkem toho byl na několik let vypovězen z diecéze. Po svém návratu do Vienny pokáral královnina příbuzného, panovníka Burgundska Thierryha II., pro jeho nemravný život. Byl pak zatčen a převážen k údajnému vězení. Vojáci ho ale cestou napadli a ubili kameny poblíž Lyonu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Philippus Neri (1595); Eleutherius Pp (189); Desiderius, ep. Viennen (asi 606); Maria Anna a Iesu de Paredes (1645); Simetrius (s. inc.); Felicissima (ca. III/IV); Priscus, m. in Gallia (s. inc.); Berengarius (1093); Lambertus, ep. Ventien. (1154); Franciscus Patrizi (1328); Andreas Franchi (1401); Andreas Kaggwa (1886); Pontianus Ngondwe (1886)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.