Světci k nám hovoří...


sv. Marcel

Marcellus, ep. Dien.

17. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:510

ŽIVOTOPIS

Narodil se v první polovině 5. století údajně v Avignonu. Měl staršího bratra Pétrone, který byl asi od roku 453 biskupem v Dieu. Po jeho smrti v lednu 463 byl na jeho místo zvolen Marcel. Během biskupského svěcení Marcela se údajně objevila letící holubice. Podle některých dokonce sedla Marcelovi na rameno a je považována za znamení, že Bůh je s ním.

Biskup Marcel přijal pastýřskou odpovědnost za diecézi v Die, ležící asi 170 km od Lyonu (tehdejším Lugdunense), který v roce 461 připadl Burgundsku. K moci se dostal ariánský král (arianismus popíral božství Ježíše Krista). Za velmi nesnadné doby se Marcel neohroženě zasazoval o udržení pravé víry. Ariánským králem byl kvůli obraně katolické víry odsouzen do vyhnanství.

Biskup Marcel je uváděn také jako obránce města s darem konat zázraky. Zemřel v Montmeyantu (15 km od Barjolsu) při návratu z Říma ve 48. roce svého episkopátu. Jeho ostatky byly v roce 1350 přeneseny do Barjolsu.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Antonius, abbas in Thebaide (356); Speusippus, Elasippus, Melasippus et Leonilla (století neznámé); Iulianus Sabbas (asi 377); Marcellus, ep. Dien. (510); Sulpicius Pius (647); Gamelbertus (asi 802); Rosselina (1329); Ianuarius Sánchez Delgadillo (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.