Světci k nám hovoří...


sv. Speusip, Elasip, Melasip a Leonila

Speusippus, Elasippus, Melasippus et Leonilla

17. ledna, připomínka
Postavení:mučedníci
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Připomínáme si zde tři sourozence a jejich babičku Leonilu z Kappadokie (dnes střední Turecko). Pro svou víru byli umučeni. Nejčastěji se udává, že k jejich mučednické smrti došlo ještě za císaře Marka Aurelia vládnoucího do roku 180. Nejčastější údaje nemusí být pravdivé. Martyrologium proto neuvádí ani století. Hodnověrné zprávy v důsledku velkého množství legend dnes postrádáme.

Podle nabízených legend se zdá, že se jednalo o trojčata, na která měla babička Leonila výchovný vliv. S ní byli zajati a předvedeni k soudu. Babička vnuky upozorňovala, ať si dobře rozmyslí, co řeknou, a sama před soudcem odpřisáhla, že zůstane Kristu za všech okolností věrná. Mladíci museli před ní trpět, ale všem se dostalo vítězné mučednické palmy, která je jejich atributem. Leonila byla nakonec podle legendy sťata ještě s jednou ženou, která pro statečný příklad Leonily a jejích vnoučat rovněž vyznala víru.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Antonius, abbas in Thebaide (356); Speusippus, Elasippus, Melasippus et Leonilla (století neznámé); Iulianus Sabbas (asi 377); Marcellus, ep. Dien. (510); Sulpicius Pius (647); Gamelbertus (asi 802); Rosselina (1329); Ianuarius Sánchez Delgadillo (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.