Světci k nám hovoří...


sv. Sulpicius Pius

Sulpicius Pius

17. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:647

ŽIVOTOPIS

Býval pážetem na královském dvoře. Zvolil si pak duchovní povolání a Chlotar II. jej jmenoval představeným duchovních, patřících ke dvoru. Stal se biskupem v Bourges a jeho působením mnoho židů přijalo křesťanskou víru. Měl starost i o plodné působení kláštera, nad jehož bránu dal heslo vyzývající žít v bázni Boží, přispívat chudým a pamatovat na konec pozemského života: "Deum time! - Pauperes sustine! - Memento finis!"

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Antonius, abbas in Thebaide (356); Speusippus, Elasippus, Melasippus et Leonilla (století neznámé); Iulianus Sabbas (asi 377); Marcellus, ep. Dien. (510); Sulpicius Pius (647); Gamelbertus (asi 802); Rosselina (1329); Ianuarius Sánchez Delgadillo (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.