Světci k nám hovoří...


Tělo sv. Roselíny, OCart

Tělo sv. Roselíny, OCart

Relikviář s očima sv. Roselíny

Relikviář s očima sv. Roselíny

sv. Roselína

Rosselina

17. ledna, připomínka
Postavení:převorka OCart
Úmrtí:1329
Patron:kartuziánů a maltézských rytířů
Atributy:kniha, lilie, věnec

ŽIVOTOPIS

Narodila se 27. 11. 1263 v Château d´Arcs ve východní Provenci ve Francii. Po překonání otcových námitek vstoupila do kartuziánského řádu v Bertaud a roku 1288 složila řeholní sliby. Později se stala převorkou a dostalo se jí milosti ke konání zázraků. Nejvíc se připomíná zázrak s růžemi v její zástěře, podobný zázrakům u Růženy z Viterba a Alžběty Durynské. Měla mystické zážitky a vidění.

Zemřela ve svém klášteře v Celle-Roubaud v Provenci. K prvnímu přenesení jejích ostatků došlo 11. 6. 1334. Při otevření rakve bylo její tělo nalezeno neporušené. Významnou relikvií se staly její oči.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Antonius, abbas in Thebaide (356); Speusippus, Elasippus, Melasippus et Leonilla (století neznámé); Iulianus Sabbas (asi 377); Marcellus, ep. Dien. (510); Sulpicius Pius (647); Gamelbertus (asi 802); Rosselina (1329); Ianuarius Sánchez Delgadillo (1927)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.