Světci k nám hovoří...


blah. Angel de Valido

Angelus de Valido

15. ledna, připomínka
Postavení:kamaldolský laický bratr
Úmrtí:1325

ŽIVOTOPIS

Narodil se asi roku 1265 v Gualdo Tadino v regionu Nocera v italské provincii Perugia do chudé zemědělské rodiny. Poměrně brzy se stal sirotkem. Nejprve mu zemřel otec, později i těžce pracující matka, jejíž smrt si podle legendy dával Angel za vinu. Jako mladík byl nezištný, prý přehnaně lidumilný a také cholerik.

V 16 letech vstoupil do kamaldolského kláštera sv. Benedikta v Gualdo. Traduje se, že ještě předtím bosý konal kající pouť do Compostely v severním Španělsku. V roce 1300, kdy žil jako laický bratr, zatoužil po větší samotě s Bohem. Se souhlasem opata začal vést asketický život v poustevně nazvané Capodacqua. Zde zůstal až do své smrti.

Angelův kult začal zřejmě už v roce 1343, kdy biskup z Nocera přenesl jeho ostatky v nové urně do kaple v opatském kostele. Další přenesení relikvií Angela je uváděno 16. 4. 1443. Ke schválení úcty na stupni blahořečení papežem Urbanem VIII. došlo roku 1643 a ta byla znovu potvrzena 3. 7. 1825 papežem Lvem XII.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Arnoldus Janssen (1909); Secundina (století neznámé); Ioannes Calybita (s. V.); Ita (577); Probus, ep. Reatin (asi 570); Maurus, abbas (s. VI-VII.); Tarsicia (s. VI./VII.); Ablebertus seu Emebertus (asi 645); Malardus (asi 650); Romedius (asi s. VIII.); Bonitus (asi 710); Arsenius, eremita (904); Petru s de Castronovo (1208); Iacobus Eleemosynarius (asi s. XIII.); Angelus de Valido (1325); Franciscus Fernández de Capillas (1648); Seraphinus Sarovski (1833); Valentinus Palencia Marquin et IV socii (1937); Nicolaus Gross (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.