Světci k nám hovoří...


sv. Probus

Probus, ep. Reatin

15. ledna, připomínka
Postavení:biskup
Úmrtí:asi 570

ŽIVOTOPIS

Je světcem, který se stal biskupem v Rieti. Víme o něm pouze to, co o něm napsal papež sv. Řehoř Veliký. Týká se to závěru Probusova života. Když se přiblížil konec pozemského života tohoto biskupa, myslel především na ty, kdo o něj pečovali. Kněze Maxima i lékaře poslal, aby se šli navečeřet a odpočinout si. Zůstal s ním však jeden chlapec, který náhle viděl postavy oblečené v zářivě bílých šatech a poděsil se. Probus tyto postavy poznal, protože chlapci řekl: „Neboj se, to za mnou přišli mučedníci Juvenal a Eleuterio.“ Chlapec vyběhl do horní místnosti říci to ostatním, ale když se vrátili, nalezli již tělo biskupa bez života.

Papež Řehoř ve svých spisech Dialogy chválí život Probuse jako ctihodného biskupa a je psáno i o dvou mučednících, kteří v roce 570 přišli doprovodit duši Probuse do nebe. Jeho ostatky byly uloženy v katedrále v Rieti poté, co ji v roce 1225 dal papež Honorius III. zrekonstruovat.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Arnoldus Janssen (1909); Secundina (století neznámé); Ioannes Calybita (s. V.); Ita (577); Probus, ep. Reatin (asi 570); Maurus, abbas (s. VI-VII.); Tarsicia (s. VI./VII.); Ablebertus seu Emebertus (asi 645); Malardus (asi 650); Romedius (asi s. VIII.); Bonitus (asi 710); Arsenius, eremita (904); Petru s de Castronovo (1208); Iacobus Eleemosynarius (asi s. XIII.); Angelus de Valido (1325); Franciscus Fernández de Capillas (1648); Seraphinus Sarovski (1833); Valentinus Palencia Marquin et IV socii (1937); Nicolaus Gross (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.