Světci k nám hovoří...


sv. Sekundina

Secundina

15. ledna, připomínka
Postavení:panna a mučednice
Úmrtí:století neznámé

ŽIVOTOPIS

Narodila se ve 2. nebo 3. století v Anagni (v dnešní provincii Frosinone) v Itálii. Křesťanskou víru údajně přijala jako mladá pod vlivem kázání biskupa Magna z Trani, který přišel do kraje Frosinone zřejmě z důvodu rozpoutaného pronásledování. Sekundina po určité přípravě byla jím pokřtěná a ostatním konvertitům dávala příklad odvážného a statečného života podle víry. Neodradilo ji ani postupující pronásledování a nařízení prefekta Valeriana, které ji stálo život. Podle některých podání byla asi v roce 250 ubičována k smrti.

Fresky v kryptě katedrály v Anagni z roku 1104 zobrazují její zatčení, věznění i s obrácením jejích žalářníků, odmítání obětovat božstvu a mučednictví. Ostatky sv. Sekundiny jsou v katedrále uloženy na levém oltáři.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Arnoldus Janssen (1909); Secundina (století neznámé); Ioannes Calybita (s. V.); Ita (577); Probus, ep. Reatin (asi 570); Maurus, abbas (s. VI-VII.); Tarsicia (s. VI./VII.); Ablebertus seu Emebertus (asi 645); Malardus (asi 650); Romedius (asi s. VIII.); Bonitus (asi 710); Arsenius, eremita (904); Petru s de Castronovo (1208); Iacobus Eleemosynarius (asi s. XIII.); Angelus de Valido (1325); Franciscus Fernández de Capillas (1648); Seraphinus Sarovski (1833); Valentinus Palencia Marquin et IV socii (1937); Nicolaus Gross (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.