Světci k nám hovoří...


sv. Jan Kalybita

Ioannes Calybita

15. ledna, připomínka
Postavení:mnich, poustevník
Úmrtí:s. V.

ŽIVOTOPIS

Pochází z Konstantinopole (Cařihradu). Jeho otec Eutropius byl důstojníkem. Matka Teodora jednou poskytla pohostinství neznámému mnichu, jehož vyprávění Jana velmi zaujalo. Nakonec bez vědomí rodičů za ním odešel a zůstal v jeho klášteře asi šest let. Pro výčitky svědomí, že od rodičů utekl, aniž se jim svěřil, nebyl v klášteře spokojen a vyžádal si opatův souhlas k návratu.

Za pobytu v klášteře se natolik změnil, že když požádal o dovolení zbudovat si v blízkosti jejich domu "chýšku" - řecky Kalybe, (od ní odvozeno jméno Kalybita), zůstal rodiči nepoznán a snažil se žít skrytý jejich zraku.

Svůj život trávil oddán rozjímání a vůči místním obyvatelům zaujímal velmi pokorný postoj. Z jejich strany však snášel posměch a pocítil jednou odpor i v pohledu své matky. Té pak krátce před svou smrtí odevzdal knihu evangelií, kterou mu v mládí rodiče předali, a oni ho podle ní poznali.

Nazván byl "žebrákem pro Krista".

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Arnoldus Janssen (1909); Secundina (století neznámé); Ioannes Calybita (s. V.); Ita (577); Probus, ep. Reatin (asi 570); Maurus, abbas (s. VI-VII.); Tarsicia (s. VI./VII.); Ablebertus seu Emebertus (asi 645); Malardus (asi 650); Romedius (asi s. VIII.); Bonitus (asi 710); Arsenius, eremita (904); Petru s de Castronovo (1208); Iacobus Eleemosynarius (asi s. XIII.); Angelus de Valido (1325); Franciscus Fernández de Capillas (1648); Seraphinus Sarovski (1833); Valentinus Palencia Marquin et IV socii (1937); Nicolaus Gross (1945)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.