Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-
sv. Gualfard
Gualfardus

30. dubna, připomínka
Postavení:poustevník
Úmrtí:1127

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Augsburku, vyučil se sedlářem a s obchodníky odcestoval do Itálie. Ve Veroně pracoval jako sedlář a své zisky rozdával mezi chudé. Později se rozhodl pro poustevnický život a u řeky Adige si postavil poustevnu. Žil po 20 let velmi asketicky v postu a modlitbě a na holém těle prý nosil drátěnou košili. Tvrdého asketu pak objevili lodníci a vzali ho do Verony. Přijat byl v klášteře při chrámu sv. Salvátora, kde v odříkání strávil svých posledních 10 let. Od Boha měl dar zázraků a slepým prý navracel zrak. Nakonec byl pohřben v hrobce chrámu sv. Salvátora. V roce 1507 byla část jeho ostatků přenesena do Augsburku. Po vystavění kapucínského chrámu sv. Šebestiána, byly ony ostatky 27. 10. 1602 do něj přeneseny.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pius Pp V. (1572); Iosephus Benedictus Cottolengo (1842); Quirinus, tribunu (asi. s. III. nebo II.); Petrus, levita (605); Gualfardus (1127); Paulina von Mallinckrodt (1881); Benedictus de Urbino (1625); Eutropius, ep. Santonarum (s. III); Diodorus et Rhodopianus (s. IV); Donatus, ep. Eurœen. in Epiro (s. IV); Laurentius, m. Novari (s. IV); Mercurialis (s. IV); Pomponius (s. VI); Augulus (s. VII); Earconwaldus (693); Amator, Petrus et Ludovicus (855); Adiutor (ca. 1131); Gulielmus Southerne (1618); Maria ab Incarnatione Guyart Martin (1672);

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský