Světci k nám hovoří...
Bez písemného souhlasu autora není povoleno jakékoliv další veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.
úvodní informace      výběr světce podle měsíců      další spisy autora
-

sv. Petr (levita)
Petrus, levita

30. dubna, připomínka
Postavení:mnich, kard. Jáhen OSB
Úmrtí:605

ŽIVOTOPIS

Stal se mnichem v klášteře sv. Ondřeje v Římě, nějakou dobu byl na Sicílii a pak působil jako podjáhen v Kampanii. Dosáhl i jáhenského svěcení a v Římě obdržel hodnost kardinál-jáhen. Byl velmi důvěrným přítelem papeže Řehoře I., vedle nějž byl zprvu pohřben. Jeho ostatky byly později přeneseny do kostela v Salussole v provincii Biella.


Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Pius Pp V. (1572); Iosephus Benedictus Cottolengo (1842); Quirinus, tribunu (asi. s. III. nebo II.); Petrus, levita (605); Gualfardus (1127); Paulina von Mallinckrodt (1881); Benedictus de Urbino (1625); Eutropius, ep. Santonarum (s. III); Diodorus et Rhodopianus (s. IV); Donatus, ep. Eurœen. in Epiro (s. IV); Laurentius, m. Novari (s. IV); Mercurialis (s. IV); Pomponius (s. VI); Augulus (s. VII); Earconwaldus (693); Amator, Petrus et Ludovicus (855); Adiutor (ca. 1131); Gulielmus Southerne (1618); Maria ab Incarnatione Guyart Martin (1672);

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský