Světci k nám hovoří...


blah. Jan (z Penny)

Ioannes, presb. in Piceno

3. dubna, připomínka
Postavení:kněz OFM
Úmrtí:1275

ŽIVOTOPIS

Pocházel z Penny, z kraje italských Marek. Ve svém mládí měl vidění ve snu a slyšel větu: "Čeká na tebe dlouhá cesta, ale pak přijdeš ke mně." Velmi brzy a pak téměř po celý život při každé delší cestě očekával brzké vyplnění snu. První delší cesta byla poté, co poprosil františkánského kazatele v kostele sv. Štěpána, aby ho vzal k sobě do řádu. Ten odpověděl, že má za ním přijít do Recanati. Jan tam vykonal pouť a byl přijat v klášteře. Začal velmi horlivě, s pokorou a poslušností žil měsíce a léta v chudobě. Nebeský cíl se neobjevil ani při další podstatně větší cestě. Tu konal do jihofrancouzské Provence, kde působil jako misionář. Byl trpělivý, laskavý, přátelský, snažil se o prostotu a upřímnost s nimiž hlásal evangelium a získával přátele. Tam ani po mnoha letech jeho cesta nekončila. Ještě byl svým přestaveným poslán zpět do Marek, aby tam v rodišti pokračoval ve svém působení. Stal se představeným kláštera a úřad vykonával s velkou prozíravostí a láskou. V jeho rodišti ho jednoho dne sklátila nemoc a tehdy si uvědomil, že dochází na konec své cesty, kterou byl celý jeho život. Došel k cíli, k němuž směřoval den po dni svou aktivní láskou. V roce 1806 ho papež Pius VII. blahořečil.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nicetas, hegumenus (824); Richardus, ep. Cicestrien. (1253); Xystus Pp I. (128); Iosephus Hymnographus (886); Aloysius Scrosoppi (1884); Ioannes, presb. in Piceno (1275); Xystus Pp I. (128); Chrestus et Pappus, (ca. s. IV); Ulpianus (306); Ioannes ep.Neapolitan (432); Gandulfus Sacchi de Binasco (ca. 1260); Robertus Middleton et Thurstanus Hunt (1601); Aloysius Scrosoppi (1884); Petrus Eduardus Dańkowski (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.