Světci k nám hovoří...


sv. Josef Hymnographus

Iosephus Hymnographus

3. dubna, připomínka
Postavení:mnich OSBM
Úmrtí:886
Atributy:stařec se špičatou bradkou v plášti s kapucí u psacího pultu

ŽIVOTOPIS

Pochází ze Syrakus na Sicílii. Stal se knězem a baziliánským mnichem. Jeho přítelem a spolubojovníkem proti obrazoborectví v Konstantinopoli byl Řehoř Dekapolita. Josef byl při své cestě do Říma zajat námořními piráty, a když se po vysvobození, v roce 850, vrátil do Konstantinopole, založil tam poblíž hrobu sv. Jana Zlatoústého klášter. V něm pak složil mnoho pravoslavných hymnů. S patriarchou Ignaciem byl asi v roce 858 vypovězen. Po návratu, asi od r.867 až do konce života byl správcem chrámu Hagia Sofia.

Přehled světců tohoto dne podle Martyrologium Romanum

Nicetas, hegumenus (824); Richardus, ep. Cicestrien. (1253); Xystus Pp I. (128); Iosephus Hymnographus (886); Aloysius Scrosoppi (1884); Ioannes, presb. in Piceno (1275); Xystus Pp I. (128); Chrestus et Pappus, (ca. s. IV); Ulpianus (306); Ioannes ep.Neapolitan (432); Gandulfus Sacchi de Binasco (ca. 1260); Robertus Middleton et Thurstanus Hunt (1601); Aloysius Scrosoppi (1884); Petrus Eduardus Dańkowski (1942)

© Životopisy zpracoval Jan Chlumský
Bez písemného souhlasu autora není povoleno veřejné šíření jakékoliv části textu těchto stránek kromě jeho užití v homiliích.